Värmebölja

Pasted Graphic 1
28 i luften, 23 i vattnet. Click för galleri!